Βασίλειος Καραπαλίκης: ο ιερέας που εκτελέστηκε την ώρα που λειτουργούσε