“Ορθοδοξία και παραθρησκεία”: Αντιαιρετική εκδήλωση στην μητρόπολη Σερρών