«Ορθοδοξία και παραθρησκεία»: Αντιαιρετική εκδήλωση στην μητρόπολη Σερρών