Λαρίσης: «Στην Εκκλησία λειτουργούμε με σύνοδο, συμπόρευση, συλλειτουργία και συναντίληψη»