Κίτρους: «Δέχθηκα την ασθένεια ως παιδαγωγία Θεού»

Δωρεά υγειονομικού υλικού στον «Ευαγγελισμό» από την «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», τον «IOCC» και την «ΑΧΕΠΑ»