Ο Αμβρόσιος αφορίζει τον Δ. Βερύκιο για την «Παναγία την Αρουραία»

Τελικά τον αφόρισαν! Η Εκκλησία της Κύπρου δεν έκανε πίσω στην κόντρα με τον θεολόγο