Γεύμα Οικουμενικού με Κύπρου και Αλβανίας στην Αυστρία με “φόντο” το ουκρανικό

Αποφάσεις της 22ης γενικής συνέλευσης της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας