Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Αργολίδας και της ΑΥΡΑ στον μητροπολίτη Αργολίδας