Τίμησαν τη μνήμη των θυμάτων της Κυπρου, στην Μοζαμβίκη

“Τώρα αναπαύεται στο χώμα του χωριού του…”- Αφιερωμένο στους ήρωες της Κύπρου