Τουρκία: Ανακαινίζεται ιστορικός ορθόδοξος ναός του Αγίου Γεωργίου