Εκτός Οικουμενικού Πατριαρχείου ο Αρχιεπίσκοπος Χαριουπόλεως

ΧΑΡΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Μονόδρομος η επιστροφή μας στην μητέρα Εκκλησία της Ρωσίας