Η τελετή Dies Academicus του Ινστιτούτου Μεταπτυχικών Σπουδών Ορθοδόξου Θεολογίας στο Σαμπεζύ

Θεσσαλονίκη: Οι σύγχρονες έρευνες για τη λειτουργική επιστήμη στο επίκεντρο διεθνούς συνεδρίου

Ο Αρχιεπίσκοπος Τελμησσού ο νέος Κοσμήτορας του Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Σαμπεζύ

Τελμησού: «Οποιος απειλεί το Οικουµενικό Πατριαρχείο µε εµφύλιο πόλεµο δεν εξυπηρετεί το καλό της Εκκλησίας»