Συλλείτουργο Προκαθημένων στο Βουκουρέστι για τον πολιούχο Άγιο Δημήτριο