Αρχιεπίσκοπος Καθολικών Ιωάννης “Το Άγιο Πνεύμα μας ενώνει, όχι οι δικές μας προσπάθειες”

Οικουμενικές εμπνεύσεις και δράσεις- 50 χρόνια ιερατικής διακονίας Αρχιεπισκόπου Ιωάννη Σπιτέρη

Τιμητική εκδήλωση για τον “εργάτη της χριστιανικής καταλλαγής” Αρχιεπίσκοπο Καθολικών Ιωάννη