Αρχιεπίσκοπος Καθολικών Ιωάννης «Το Άγιο Πνεύμα μας ενώνει, όχι οι δικές μας προσπάθειες»

Οικουμενικές εμπνεύσεις και δράσεις- 50 χρόνια ιερατικής διακονίας Αρχιεπισκόπου Ιωάννη Σπιτέρη

Τιμητική εκδήλωση για τον «εργάτη της χριστιανικής καταλλαγής» Αρχιεπίσκοπο Καθολικών Ιωάννη