Κορωνείας Παντελεήμων: «Όπου υπάρχει ο Θεός, είναι ουρανός»!

Αυτή είναι η ιστορία και η αποστολή των Αγγέλων