Η ετοιμότητα συμπόρευσης με τον Θεό ως προϋπόθεση της σωτηρίας