«Αναζητώντας τον Χρόνο» – Ανοιχτή συζήτηση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Παραδόσεις και Νεωτερικότητα»