«Ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγὼ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός»

Η «καινή κτίσις»

Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και η σημαντική θέση του στη λυτρωτική οικονομία του Θεού

Το σώμα είναι ναός του Αγίου Πνεύματος

Η ταπείνωση του Ιησού Χριστού και της Παναγίας Μητέρας Του

Οι ανωφελείς λόγοι και τα ωφέλιμα έργα

Η διαλεκτική της χριστιανικής ζωής και η αξία του χρόνου

Ο εσωτερικός κριτής του ανθρώπου

Το μήνυμα της Αναστάσεως

Μάρτυρες και κήρυκες της Αναστάσεως ως τα πέρατα της γης

Η άγκυρα της ελπίδας

Η θυσία του «Μεγάλου Αρχιερέα» Ιησού Χριστού

Η αδιάσπαστη αλυσίδα των ηρώων της πίστης

Η αληθινή νηστεία

Η πάλη εναντίον των συμβιβασμών

Η διαλεκτική της χριστιανικής ζωής και η αξία του χρόνου

Ο εκκλησιαστικός ηγέτης πρότυπο για τους πιστούς