Η Ελληνική παιδεία και ορολογία στην υπηρεσία του Ευαγγελικού κηρύγματος του Απ. Παύλου

Λουκάς, «ο ιατρός ο αγαπητός»

Η πάλη εναντίον των συμβιβασμών

«Ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγὼ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός»

Η «καινή κτίσις»

«Πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω»

«Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών»

Η ταπείνωση του Ιησού Χριστού και της Παναγίας Μητέρας του

Οι χριστιανοί ως Ναός του Θεού

Ενότητα και διαιρέσεις μέσα στην Εκκλησία

Ωρεών: Ο Απ. Παύλος γινόταν «η μέριμνα πασών των Εκκλησιών»

Ο εσωτερικός κριτής του ανθρώπου

Χωρίς επισήμους ο εσπερινός στον Ιερό Βράχο του Αρείου Πάγου

Η άγκυρα της ελπίδας

Η αληθινή νηστεία