Το χάρισμα της προφητείας στην Εκκλησία

Η «Επιφάνεια» του Θεού

Ενότητα της πίστεως και ποικιλία των χαρισμάτων

Το γκρέμισμα των διαχωριστικών τειχών ανάμεσα σ΄εμάς και τους «άλλους»

Το μεγάλο δώρο του Ουρανού

Η δυνατότητα μιας νέας αρχής στη ζωή

Η αδυναμία του ανθρώπου και η δύναμη του Θεού

Οι ανωφελείς λόγοι και τα ωφέλιμα έργα

Η διαλεκτική της χριστιανικής ζωής και η αξία του χρόνου

Η σφραγίδα του Θεού στους χριστιανούς

«Ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγὼ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός»

Η «καινή κτίσις»

Λύτρο και… απολύτρωση!

Οι ταλαιπωρίες των Αποστόλων κατά τη διάδοση του Ευαγγελίου

Το σώμα είναι ναός του Αγίου Πνεύματος

Ισοτιμία ανδρών και γυναικών

Οι Χριστιανοί ως μέλη του Σώματος του Χριστού

Εκλογή με δημοκρατικές διαδικασίες στην πρώτη Εκκλησία

Η Ανάσταση του Χριστού ως πρόκληση και πρόσκληση