Η άγκυρα της ελπίδας

Η αληθινή νηστεία

Όριο της ελευθερίας του χριστιανού είναι η αγάπη

Ο Μελχισεδέκ ως τύπος του Μεγάλου Αρχιερέα

Το χάρισμα της προφητείας στην Εκκλησία

Η «Επιφάνεια» του Θεού

Ενότητα της πίστεως και ποικιλία των χαρισμάτων

Το γκρέμισμα των διαχωριστικών τειχών ανάμεσα σ΄εμάς και τους «άλλους»

Το μεγάλο δώρο του Ουρανού

Η δυνατότητα μιας νέας αρχής στη ζωή

Η αδυναμία του ανθρώπου και η δύναμη του Θεού

Οι ανωφελείς λόγοι και τα ωφέλιμα έργα

Η διαλεκτική της χριστιανικής ζωής και η αξία του χρόνου

Η σφραγίδα του Θεού στους χριστιανούς

«Ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγὼ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός»

Η «καινή κτίσις»