Κριτήρια αυθεντικής έκφρασης της πίστης

Η πάλη εναντίον των συμβιβασμών

Η διαλεκτική της χριστιανικής ζωής και η αξία του χρόνου

Ο εκκλησιαστικός ηγέτης πρότυπο για τους πιστούς

Το περιεχόμενο της χριστιανικής μαρτυρίας

Ποιμένες και ποιμαινόμενοι

Η «Επιφάνεια» του Θεού

Πίστη σε περιόδους κρίσης

Ο κίνδυνος της ειδωλολατρίας σήμερα

Ποιμένες και ποιμαινόμενοι

Ενότητα της πίστεως και ποικιλία των χαρισμάτων

Το γκρέμισμα των διαχωριστικών τειχών ανάμεσα σ’ εμάς και τους «άλλους»

Το δώρο της ζωής

Η δόξα και τιμή του ανθρώπου

«Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει»

Η Ελληνική παιδεία και ορολογία στην υπηρεσία του Ευαγγελικού κηρύγματος του Απ. Παύλου

Λουκάς, «ο ιατρός ο αγαπητός»

Οι ανωφελείς λόγοι και τα ωφέλιμα έργα

Η πάλη εναντίον των συμβιβασμών

Η διαλεκτική της χριστιανικής ζωής και η αξία του χρόνου

«Ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγὼ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός»

Η «καινή κτίσις»

«Πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω»