Απονομή πτυχίων και αριστείων της Σχολής Βυζ. & Παρ. Μουσικής της Αρχιεπισκοπής

Μετά την χειροτονία, στο Πανεπιστήμιο ο Μητροπολίτης Ν. Ζηλανδίας

Aπονομή πτυχίων Θεολογικής Ακαδημίας στη Μητρόπολη Τορόντο