Εκτός Οικουμενικού Πατριαρχείου ο Αρχιεπίσκοπος Χαριουπόλεως