Ολοκληρώθηκαν οι εορτασμοί στην Παναγία την Τρυπητή