Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στον Αρχιεπίσκοπο