Ειδικός Απεσταλμένος για την καταπολέμηση του Αντισημιτισμού ο Δρ. Ευστάθιος Λιανός Λιάντης