ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ: Συνεχίζει να παραμένει κλειστό για τους προσκυνητές