Αναστηλωτικές εργασίες στο Άγιο Όρος επιθεώρησε ο Θ.Καράογλου