Για πρώτη φορά προσλαμβάνονται από την Ά Φάση πάνω απο 100 αναπληρωτές Θεολόγοι