Ανακαίνιση και αισθητική αναβάθμιση των εισόδων της Θεολογικής Σχολής Αθηνών

Την ανακαίνιση ενός από τους μεγαλύτερους ναούς στη Ρωσία χρηματοδοτεί ο Ιβάν Σαββίδης