Στις 21 Ιουλίου η χειροτονία του εψηφισμένου Επισκόπου Ευδοκιάδος