Βατόπουλος: Όπως θα λειτουργούν όλα τα μαγαζιά, έτσι θα λειτουργούν και οι Εκκλησίες τα Χριστούγεννα

Βατόπουλος: Θα προτιμούσα μεγαλύτερη συμμετοχή της Εκκλησίας σε μια τέτοια καταστροφή

Βατόπουλος για Εκκλησίες: Μεγαλύτερος ο κίνδυνος από τον συνωστισμό παρά από τη Θεία Κοινωνία