Επίσκεψη των Καθηγουμένων των Μονων Ξενοφώντος και Παντοκράτορος στο Φανάρι

Πατριάρχης Βαρθολομαίος: οι Εκκλησίες στην καθ΄ημάς Ανατολή αναμένουν λίγο λιβάνι, δυο άνθη