ΚΥΠΡΟΣ: Εκοιμήθη ο Αρχιμανδρίτης Αλέξιος Εγκλειστριώτης