Περιστερίου: “Δημιουργήστε προσωπικότητα και όχι προσωπείο»

Ο μητροπολίτης που τίμησε έναν απλό παπά