Παραχώρηση έκτασης στη Νέα Διοικητική Πρωτεύουσα της Αιγύπτου στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας για την ανέγερση ναού