Μόρφου: Θα συνεχίσω να διακονώ την αλήθεια του Χριστού και της Εκκλησίας