Παρουσία του Προέδρου Δημοκρατίας τα Ελευθέρια της Έδεσσας

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας οι εορτασμοί για την επέτειο άλωσης της Τρίπολης