Αναζητώντας το όραμα της παιδείας στο μάθημα των Θρησκευτικών σήμερα

Γιορτάζω… και γίνομαι πιο άνθρωπος!

Τιμή στον Άρχοντα Χ. Ταλιαδώρο από τη Θεολογική Σχολή ΑΠΘ

Μάθημα Θρησκευτικών και Θρησκειολογία: Σχέση αντιπαράθεσης ή συνύπαρξη παιδαγωγικής αναγκαιότητας;

Συζητώντας για τη “συστηματική θεολογία στο μάθημα των θρησκευτικών” στο Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ

Το γερμανικό μοντέλο του ομολογιακού μαθήματος των Θρησκευτικών- Εκδήλωση στη Θεολογική Θεσσαλονίκης

Ματιές στο “μέλλον της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στην Ευρώπη” από τη Θεολογική του ΑΠΘ