Πάτρα: Αδελφοποίηση του Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου και του Γεν. Λυκείου Κύκκου