Η εορτή του Αγ. Μιχαήλ του Πακνανά στον τόπο του μαρτυρίου του