Ναυπάκτου: Ο Σταυρός και η Ανάσταση του Χριστού, κατά τον άγιο Μάξιμο τον ομολογητή