Τη μνήμη του νεομάρτυρα Μανουήλ του Κρητός εόρτασαν στη Μύκονο

Τίμησαν την μνήμη ενός νεομάρτυρα και ενός αοιδίμου Επισκόπου στην Μύκονο