Ναύπλιο: Άγιασαν αυτοκίνητα και οδηγούς

Η μνήμη του Αγίου Χριστοφόρου όπως εορτάστηκε στη Θεσσαλονίκη