π. Γεώργιος Σχοινάς: “Θέωρησα ότι ενήργησα σύμφωνα με τους κανόνες του Κράτους και της Εκκλησίας”

Αρχιεπισκοπή Αθηνών: Οι αποφάσεις της Συνόδου είναι δεσμευτικές για όλους τους κληρικούς