Πλήθη πιστών στον Άγιο Νικόλαο οδού Αχαρνών

Κορωνείας Παντελεήμων: “Την σοφία, που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα, ας ζητάμε από τον Θεό”