Προικοννήσου: “Παράλυτοι στο κρεβάτι της ηδυπαθείας και δε σηκώνουν το κεφάλι στον ουρανό”

Κατανυκτικός εσπερινός στον Άγιο Παύλο οδού Ψαρών

Το λείψανο του Οσ. Νικηφόρου του λεπρού στον Άγιο Παύλο Ψαρών