Προικοννήσου: “Παράλυτοι στο κρεβάτι της ηδυπαθείας και δε σηκώνουν το κεφάλι στον ουρανό”

Τεμάχιο λειψάνου του Οσ. Νικηφόρου του λεπρού στον Άγιο Παύλο οδού Ψαρών

Κατανυκτικός εσπερινός στον Άγιο Παύλο οδού Ψαρών

Το λείψανο του Οσ. Νικηφόρου του λεπρού στον Άγιο Παύλο Ψαρών

Η πανήγυρη της Αγίας Αικατερίνης στην Πεύκη