Πατριάρχης Αλεξανδρείας: «Εδώ ζει ο Ελληνισμός!»

Άγιος Κωνσταντίνος Καΐρου: ο ναός που χάρισε πολλούς Ιεράρχες στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας