Εορτασμός Αγίου Ιωάννου του Καλοκτένη πολιούχου της πόλεως των Θηβών

Η Θήβα τίμησε τον Πολιούχο της Αγιο Ιωάννη τον Καλοκτένη