Παρεκκλήσι του αγίου Ιούδα του Θαδδαίου στο Περιστέρι

Καρδίτσα: Αγρυπνία για τον Άγιο Ιούδα τον Θαδδαίο