Υποδοχή τιμίας χειρός Αγίου Νεκταρίου στον Άγιο Θεραποντα Μυτιλήνης

Λήξης των Κατηχητικών Συνάξεων Αγίου Θεράποντα Μυτιλήνης