Κορωνείας: «Κάποιοι διαφημίζουν την αθεΐα τους ως προοδευτικότητα»

Κορωνείας: “Αμαρτία είναι η αστοχία στην χρήση της ελευθερίας μας”

Ο Μητροπολίτης Κορωνείας στον Άγιο Ελευθέριο Γκύζη