Στον πανηγυρίζοντα Ι. Ν. Αγίου Διονυσίου Ιλίου ο μητροπολίτης Αθηναγόρας